Lommée - Daems, Geassocieerde notarissen te Zedelgem

 

Lommée - Daems

Geassocieerde notarissen te Zedelgem

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN

Torhoutsesteenweg 80
8210 Zedelgem
Tel. (050) 20.90.45 / (050) 20.10.00
Fax. (050) 20.84.03

BV
BTW BE 0866590080
RPR Gent afdeling Brugge
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

23 juni 2021

Ontdek het antwoord in onze nieuwste infofiche!

Kan een huwelijk je kinderen uit een vorige relatie benadelen? Velen zitten met deze moeilijke vraag. Want door te trouwen, wordt je partner een wettige erfgenaam. De huwelijkspartner erft volgens ons recht de hele nalatenschap in vruchtgebruik. En zelfs als schenkingen doet, zal je huwelijkspartner altijd minimum recht hebben op het vruchtgebruik van de gezinswoning. Je kinderen erven in zo’n situaties ook, maar slechts de ‘blote’ eigendom.

Dat kan aanleiding geven tot discussies. Vooral als de band tussen je kinderen en hun stiefouder niet optimaal is. Maar er is een uitweg: een huwelijkscontract met een Valkeniersbeding.

Met zo’n clausule kan je - in samenspraak met je partner - zijn of haar erfrecht beperken in het voordeel van je kinderen. Zo is er achteraf geen kans op discussie. Enige voorwaarde: je partner moet minstens zes maanden in de woning kunnen blijven na je overlijden. Dat is het strikte minimum.

Meer informatie? Bespreek het met een notaris!

Ontdek alvast onze infofiche!

Bron: Fednot

22 juni 2021

Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar steeg het aantal geregistreerde zorgvolmachten met bijna een derde tegenover dezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Verder was er ook een opvallende stijging van het aantal ‘verklaringen van voorkeur’. Daarmee bepaalt de burger zelf wie de vrederechter als bewindvoerder mag aanduiden als dat nodig zou zijn.  

Wie beheert je vermogen als je door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om zelf een aantal belangrijke beslissingen te nemen? Steeds meer burgers staan stil bij die vraag en doen een beroep op een wettelijk voorzien beschermingsmechanisme.
‘Door de coronacrisis is het besef gegroeid dat je ook op jongere leeftijd in een coma kan belanden, een tijdlang aan een beademingstoestel kan liggen en van de ene op de andere dag niet meer in staat bent om belangrijke beslissingen te nemen’, zegt notaris Goedele Vandekerckhove, woordvoerder van Notaris.be. ‘Het hoeft dan ook niet te verbazen dat steeds meer mensen een zorgvolmacht laten opstellen of een verklaring van voorkeur laten opmaken’.

Aantal zorgvolmachten gestegen
Tijdens de eerste vijf maanden van 2021 steeg het aantal geregistreerde zorgvolmachten tot 28.051,   bijna een derde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Een kanttekening: tijdens de eerste 5 maanden van vorig jaar viel het aantal geregistreerde zorgvolmachten wel wat terug door de impact van de quasi-lockdown. Opvallend is ook dat steeds meer personen jonger dan 65 een zorgvolmacht opstellen.
Een zorgvolmacht is een document dat de notaris voor je kan opstellen en waarin je kan bepalen wie in jouw plaats schikkingen mag treffen over je vermogen en/of je persoon als je zelf wilsonbekwaam bent geworden, bijvoorbeeld na een hersenbloeding, als je in een coma belandt, of als je getroffen wordt door dementie of de ziekte van Alzheimer.

De rechter komt in principe niet tussen bij het opstellen van de volmacht en de uitvoering ervan. Je bepaalt ook zelf wie je als lasthebber(s) aanduidt.

‘Je kan aan de lasthebber weinig of net veel ruimte geven om (een deel van) je vermogen te beheren’, zegt notaris Goedele Vandekerckhove. ‘Zo kan je in een zorgvolmacht voorzien dat de lasthebber alleen je pensioen mag innen en je huur mag betalen. Maar je kan veel verder gaan en in de zorgvolmacht bepalen onder welke voorwaarden de lasthebber je woning kan verkopen, je huwelijkscontract kan wijzigen of bepaalde schenkingen kan doen.’

‘Verder kan je in de zorgvolmacht ook schikkingen treffen over je persoon. Kan de lasthebber beslissen over je verhuis naar een woonzorgcentrum? Mag hij je woning betreden om er onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren? Krijgt hij inzage in je medisch dossier en mag hij je ondersteunen in de communicatie met artsen?’

Nadat de notaris je heeft geadviseerd, zal hij een zorgvolmacht opstellen die rekening houdt met jouw specifieke situatie en wensen.

De notaris zorgt er ook voor dat de zorgvolmacht wordt geregistreerd in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten dat wordt beheerd door Fednot. Zonder deze registratie, kan je zorgvolmacht geen uitwerking hebben wanneer je effectief wilsonbekwaam wordt.

Verklaring van voorkeur
Heb je geen zorgvolmacht opgesteld en word je, bijvoorbeeld door ouderdomsdementie, handelingsonbekwaam, dan zal de vrederechter een bewindvoerder aanstellen. Ook de bewindvoerder kan dan, in jouw plaats, bepaalde handelingen stellen die betrekking hebben op je goederen (de huur betalen, je pensioen innen,  …) of die betrekking hebben op je persoon (bepalen waar je zal verblijven, ….). Deze bescherming komt wel tot stand via de rechtbank.

Als de vrederechter een bewindvoerder moet aanduiden, bepaalt hij meteen ook welke handelingen hij kan stellen. De vrederechter kan een familielid als bewindvoerder aanstellen, maar hij kan ook een advocaat aanduiden. Wens je dat de  bewindvoerder toch een vertrouweling is, dan kan je een verklaring van voorkeur opmaken. Dat kan bij de vrederechter of via een akte bij de notaris. Zo bepaal je zelf wie de bewindvoerder mag zijn. Tenzij dit jouw belangen zou schaden, zal de vrederechter je wensen eerbiedigen.

Tijdens de eerste 5 maanden van 2021 werden er 5.137 verklaringen van voorkeur geregistreerd. Dat zijn er 28,1 procent meer dan tijdens de eerste vijf maanden van 2020 en 45,5 procent meer dan tijdens de eerste 5 maanden van 2019

‘Net zoals bij een zorgvolmacht, kan je in een verklaring van voorkeur meerdere personen in een bepaalde volgorde aanduiden. Dat is nuttig voor het geval de aangewezen vertrouwenspersoon mocht overlijden’, zegt notaris  Goedele Vandekerckhove.

Wil je meer informatie over de zorgvolmacht? Ontdek onze brochure!

Lees het perscommuniqué hieronder.

 

Bron: Fednot

16 juni 2021

Kinderen van gescheiden ouders of kinderen die vallen onder een jeugdbeschermingsprocedure (zoals pleegzorg of voogdij) bevinden zich vaak in een pijnlijke situatie waar ze veel aan elkaar hebben. Toch worden kinderen vaak gescheiden wanneer een gezin uit elkaar brokkelt. Om dit te vermijden erkent de wet vanaf 19 juni 2021 uitdrukkelijk het recht op persoonlijk contact met je  broer of zus. De nieuwe regels gelden ook voor nieuw-samengestelde gezinnen. 

Het lijkt evident dat broers en zussen samen opgroeien. Maar dat is niet altijd het geval, vooral niet wanneer de kinderen in de jeugdhulpzorg terechtkomen. Vandaag geldt nog geen verplichting om broers en zussen bij elkaar te laten opgroeien.

De relatie tussen broer en zus verankerd in de wet

Daar komt vanaf 19 juni verandering in. De wet omschrijft uitdrukkelijk het recht voor minderjarige broers en zussen om niet van elkaar gescheiden te worden. Alle broers en zussen van om het even welke leeftijd hebben ook het recht om persoonlijk contact met elkaar te onderhouden:

 • Bij een scheiding van ouders: Ouders die willen scheiden moeten akkoorden sluiten met elkaar, onder andere over de huisvesting van hun kinderen. Voortaan moeten ouders ernaar streven om voor alle broers en zussen eenzelfde regeling uit te werken. De familierechtbank die het akkoord van de ouders moet ‘homologeren’ moet deze regel ook hanteren. De rechtbank zal bovendien verduidelijken hoe broers en zussen persoonlijke contacten met elkaar kunnen onderhouden. Dit geldt ook voor vechtscheidingen waarbij de rechtbank een regeling uitwerkt, zonder akkoorden van de ex-partners.
 • Bij voogdij: De vrederechters duiden voortaan voor broers en zussen bij voorkeur dezelfde voogd aan, rekening houdend met het belang van elk kind.

Voor alle broers en zussen

De wet geeft een ruime omschrijving aan het begrip “broer” en “zus”. Het gaat om “kinderen die samen binnen eenzelfde gezin worden opgevoed en die een bijzondere affectieve band met elkaar hebben ontwikkeld”. Ook stiefbroers en -zussen hebben dus recht op persoonlijk contact met elkaar.

Afwijken kan enkel in uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kan de rechter een aparte huisvesting voor de kinderen voorzien. Deze uitzonderingen kunnen enkel wanneer dat in het belang van de kinderen is of wanneer een gezamenlijke huisvesting onmogelijk is.

Bron: Fednot

 

Virginie DAEMS
Geassocieerd notaris

virginie.daems(plaats the 'at' sign hier)notaris.be
Tel. 050/20.10.00

Virginie DAEMS

Elisabeth LOMMEE
Geassocieerd notaris

elisabeth.lommee(plaats the 'at' sign hier)notaris.be
Tel. 050/20.10.00

Elisabeth LOMMEE

Staf ANTHEUNIS
Notarieel medewerker

staf(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/25.07.53

Staf ANTHEUNIS

Evi BOSCH
Notarieel medewerker

evi(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/25.07.52

Evi BOSCH

Lisa CLYBOUW
Notarieel medewerker

lisa(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/70.27.70

Lisa CLYBOUW

Lynn COLPAERT
Notarieel medewerker

lynn(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/25.07.54

Lynn COLPAERT

Wim DEVRIENDT
Notarieel medewerker

wim(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/25.07.57

Wim DEVRIENDT

Rebecca FRANSOO
Notarieel medewerker

rebecca(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/20.10.00

Rebecca FRANSOO

Sara HOPPE
Licentiaat in de rechten

sara(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/25.07.59

Sara HOPPE

Inge JONCKHEERE
Notarieel medewerker

inge(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/64.14.88

Inge JONCKHEERE

Stefanie MERCY
Notarieel medewerker

stefanie(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/25.07.58

Stefanie MERCY

Maarten QUESTIER
Notarieel medewerker

maarten(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/25.07.56

Maarten QUESTIER

Lore Bonheure
Master in de rechten
Master in het notariaat

lore(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/25.07.51

Niels Bourgois
Kandidaat-notaris

niels(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/25.07.55

Ellen De Zutter
Notarieel medewerkster

Ellen(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/20.10.00

Thomas Van Gool
Master in de rechten
Master in het notariaat

Thomas(plaats the 'at' sign hier)ldnotarissen.be
Tel. 050/64.14.89

 
Adminstratief medewerker (m/v) 16 juni 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Onthaal/receptie (telefonisch, onthaal cliënten, …)
 • Beheer van de kantooragenda
 • Behandeling van briefwisseling & mails (inkomend & uitgaand)
 • Opstart dossiers en opzoekingen
 • Administratieve ondersteuning van de notarissen
 • Beheer tekoopstellingen
 • Klassement dossiers
 • Nazorg in verband met akten (kennisgevingen, opsturen afschriften,…)

Werkomgeving:

 • Notariskantoor in volle groei (weldra 3 notarissen)
 • Zeer aangenaam kantoor in rustige omgeving
 • Goede bereikbaarheid

Wij vragen:

 • Je bent verantwoordelijk en zelfstandig
 • Je bent zeer georganiseerd, punctueel en ordelijk
 • Je bent vlot, sociaal en werkt graag in team
 • Je bent vriendelijk en flexibel met cliënteel maar ook kordaat indien nodig
 • Je bent eerlijk, loyaal en discreet
 • Je bent stressbestendig
 • Je bent hoffelijk, discreet, sociaal, communicatief
 • Ervaring is een pluspunt !

Wij bieden:

 • Een voltijds contract met aangenaam uurrooster (full-time op 4,5 dagen)
 • Werkzekerheid op lange termijn
 • Een aangename werkomgeving tussen jonge collega’s (13 medewerkers)
 • Goede verloning volgens cao van het notariaat, waaronder groeps- en hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, …

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar virginie@ldnotarissen.be.

 Afdrukken
Dynamische notarieel jurist(e) gezocht te Zedelgem 4 juni 2021

Voltijds (maar met één vrije voor- of namiddag)

Functieomschrijving:

Ter verdere uitbreiding van ons team, en om onze cliënten een blijvende goede service aan te bieden, zijn wij op zoek naar een dynamische notarieel jurist(e):

 • je bent geïnteresseerd, pro-actief en gemotiveerd
 • je beheert je eigen dossiers, ook in complexere materies
 • je verleent advies aan cliënten, zowel mondeling als schriftelijk
 • je biedt waar mogelijk juridische ondersteuning aan je collega-medewerkers
 • je bent dynamisch, volgt wijzigende wetgeving op en past deze toe in de praktijk

Werkomgeving:

 • dynamisch kantoor met 2 (weldra 3) notarissen, en een jong team medewerkers
 • goede collegialiteit en teamspirit
 • streven naar optimale dienstverlening
 • vlotte bereikbaarheid.

Wij vragen:

 • master in de rechten of het notariaat (ervaring in het notariaat is een pluspunt!)
 • zin voor orde, organisatie, punctualiteit en nauwkeurigheid
 • loyauteit, eerlijkheid & discretie
 • stressbestendigheid & flexibiliteit
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • sterke motivatie en interesse op juridisch vlak
 • je werkt graag zelfstandig maar ook in teamverband
 •  je bent vlot in omgang en communicatief

Wij bieden:

 • een vast contract met een aantrekkelijke verloning in verhouding tot opleiding en ervaring, alsook extralegale voordelen (groepsverzekering)
 • met oog op duurzame samenwerking
 • in een aangename werksfeer
 • direct contact met cliënteel
 • variatie in te behandelen dossiers
 • uitgebreide mogelijkheid tot volgen van externe opleidingen en bijscholingen, alsook interne opleiding door vergaderen en overleg met de collega’s op regelmatige tijdstippen

Ben je enthousiast en spreekt ons kantoor jou aan? Stuur dan jouw motivatiebrief en C.V. per mail naar virginie@ldnotarissen.be. Wij behandelen jouw sollicitatie met de nodige discretie.  

Geassocieerd notarissen Elisabeth Lommée & Virginie Daems

Torhoutsesteenweg 80

8210 ZEDELGEM

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

 Afdrukken

Adminstratief medewerker (m/v)

16 juni 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

 • Onthaal/receptie (telefonisch, onthaal cliënten, …)
 • Beheer van de kantooragenda
 • Behandeling van briefwisseling & mails (inkomend & uitgaand)
 • Opstart dossiers en opzoekingen
 • Administratieve ondersteuning van de notarissen
 • Beheer tekoopstellingen
 • Klassement dossiers
 • Nazorg in verband met akten (kennisgevingen, opsturen afschriften,…)

Werkomgeving:

 • Notariskantoor in volle groei (weldra 3 notarissen)
 • Zeer aangenaam kantoor in rustige omgeving
 • Goede bereikbaarheid

Wij vragen:

 • Je bent verantwoordelijk en zelfstandig
 • Je bent zeer georganiseerd, punctueel en ordelijk
 • Je bent vlot, sociaal en werkt graag in team
 • Je bent vriendelijk en flexibel met cliënteel maar ook kordaat indien nodig
 • Je bent eerlijk, loyaal en discreet
 • Je bent stressbestendig
 • Je bent hoffelijk, discreet, sociaal, communicatief
 • Ervaring is een pluspunt !

Wij bieden:

 • Een voltijds contract met aangenaam uurrooster (full-time op 4,5 dagen)
 • Werkzekerheid op lange termijn
 • Een aangename werkomgeving tussen jonge collega’s (13 medewerkers)
 • Goede verloning volgens cao van het notariaat, waaronder groeps- en hospitalisatieverzekering, vergoeding woon-werkverkeer, …

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

Interesse:

CV bij voorkeur per e-mail naar virginie@ldnotarissen.be.

 Afdrukken

Dynamische notarieel jurist(e) gezocht te Zedelgem

4 juni 2021

Voltijds (maar met één vrije voor- of namiddag)

Functieomschrijving:

Ter verdere uitbreiding van ons team, en om onze cliënten een blijvende goede service aan te bieden, zijn wij op zoek naar een dynamische notarieel jurist(e):

 • je bent geïnteresseerd, pro-actief en gemotiveerd
 • je beheert je eigen dossiers, ook in complexere materies
 • je verleent advies aan cliënten, zowel mondeling als schriftelijk
 • je biedt waar mogelijk juridische ondersteuning aan je collega-medewerkers
 • je bent dynamisch, volgt wijzigende wetgeving op en past deze toe in de praktijk

Werkomgeving:

 • dynamisch kantoor met 2 (weldra 3) notarissen, en een jong team medewerkers
 • goede collegialiteit en teamspirit
 • streven naar optimale dienstverlening
 • vlotte bereikbaarheid.

Wij vragen:

 • master in de rechten of het notariaat (ervaring in het notariaat is een pluspunt!)
 • zin voor orde, organisatie, punctualiteit en nauwkeurigheid
 • loyauteit, eerlijkheid & discretie
 • stressbestendigheid & flexibiliteit
 • groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • sterke motivatie en interesse op juridisch vlak
 • je werkt graag zelfstandig maar ook in teamverband
 •  je bent vlot in omgang en communicatief

Wij bieden:

 • een vast contract met een aantrekkelijke verloning in verhouding tot opleiding en ervaring, alsook extralegale voordelen (groepsverzekering)
 • met oog op duurzame samenwerking
 • in een aangename werksfeer
 • direct contact met cliënteel
 • variatie in te behandelen dossiers
 • uitgebreide mogelijkheid tot volgen van externe opleidingen en bijscholingen, alsook interne opleiding door vergaderen en overleg met de collega’s op regelmatige tijdstippen

Ben je enthousiast en spreekt ons kantoor jou aan? Stuur dan jouw motivatiebrief en C.V. per mail naar virginie@ldnotarissen.be. Wij behandelen jouw sollicitatie met de nodige discretie.  

Geassocieerd notarissen Elisabeth Lommée & Virginie Daems

Torhoutsesteenweg 80

8210 ZEDELGEM

‘Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang (Bv: contacteren voor een nieuwe job). Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door info@privanot.be te contacteren. Wij zien erop toe dat al uw persoonsgegevens behandeld worden volgens de geldende Privacywetgeving.’

 Afdrukken
 

Immo

Online verkoop € 995.000

Huis
Kragendijk 133
8300 Knokke-Heist

Uit de hand verkoop € 295.000

Huis
Vrijgeweidestraat 98
8020 Oostkamp

 

LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN

Torhoutsesteenweg 80
8210 Zedelgem
Tel. (050) 20.90.45 / (050) 20.10.00
Fax. (050) 20.84.03

 

Verlofperiodes