Lommée, Daems & Bourgois, Geassocieerde notarissen te Zedelgem

 

Lommée, Daems & Bourgois

Geassocieerde notarissen te Zedelgem

Dit notariskantoor is uitgerust met een videoconferentiesysteem. Gemak, veiligheid en ecologie zijn de sleutelwoorden van dit systeem. Wij kunnen op afstand optreden met andere notariskantoren die ook met dit systeem zijn uitgerust.
 

LOMMEE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

Torhoutsesteenweg 80
8210 Zedelgem
Tel. (050) 20.90.45 / (050) 20.10.00
Fax. (050) 20.84.03

BV
BTW BE 0771585510
RPR Gent afdeling Brugge
Verzekeringen van het Notariaat cv

 

18 januari 2022

Sinds 2021 kan je als eigenaar van een woning het ‘renteloze renovatiekrediet’ aanvragen. Een speciaal krediet voor wie een woning koopt met een slechte energieprestatie en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert. Zo’n krediet vraag je aan bij het verwerven van je woning, wanneer je ook je hypothecair krediet regelt.

Wie kan zo’n krediet aanvragen?

 • Je koopt een huis of appartement in volle eigendom met een slechte energieprestatie. De regeling geldt voor wie sinds 2021 een woning koopt.

 • Je koopt je woning met een hypothecair krediet. Het renovatiekrediet is dus enkel mogelijk in combinatie met een hypothecair hoofdkrediet.

 • De woning moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.

 • De woning heeft een ondermaatse energieprestatie en je zal die grondig renoveren (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).

 • Je bewijst de energieprestatie van de woning voor en na de renovatie aan de hand van het EPC-label. Dat is een lettercode op je energieprestatiecertificaat. Let op, hiervoor heb je een energieprestatiecertificaat nodig die opgesteld is na 2019!

 • De woning heeft bij de verkoop een EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen. Gaat het om een appartement? Dan moet er sprake zijn van een EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.

Hoe vraag je zo’n krediet aan?

Je kan zo’n krediet aanvragen bij verschillende kredietverstrekkers en sociale kredietmaatschappijen. De volledige lijst kan je hier terugvinden. Het renovatiekrediet loopt maximaal 20 jaar.

In de praktijk krijg je een rentesubsidie: je betaalt de rente op je krediet, maar één keer per jaar krijg je de volledig betaalde rente van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) terug. Dit komt dus neer op een renteloos krediet, maar dan wel in de vorm van een terugbetaling. Deze subsidie zorgt voor een fikse besparing. Op de site van Energiesparen.be kan je uitrekenen hoeveel je bespaart.

Je kan maximaal 60.000 euro ontlenen, maar hoeveel jij als koper precies kan ontlenen hangt af van je renovatieplannen. De bank zal kijken naar het oorspronkelijke EPC-label en het vooropgestelde EPC-label. Hoe ambitieuzer je renovatieplannen, hoe meer je kan ontlenen.

Meer informatie kan je terugvinden op de site van Energiesparen.be

Bron: Fednot

17 januari 2022

Dankzij Biddit, een initiatief van de Federatie van het Notariaat (Fednot), hoeven kandidaat-kopers zich niet meer te verplaatsen naar een verkoopzaal om biedingen uit te brengen op een woning. Biddit valt erg in de smaak bij kopers en verkopers van vastgoed. Het aantal verkopen stijgt jaar na jaar.

7.280 verkopen in 2021
Tot nu toe werden er al 17.274 panden via Biddit te koop aangeboden. In het afgelopen jaar ging het vooral om woonhuizen (58,5%), maar ook om gronden (24,4%) en appartementen (13,3%).
Biddit werd in 2018 gelanceerd en was toen goed voor 580 verkopen. Het platform groeit jaar na jaar: in 2019 ging het om 3.964 verkopen, in 2020 om 5.332 verkopen.
Jan Sap, directeur-generaal van Fednot: “Het afgelopen jaar waren er 7.280 verkopen. De groei geeft aan dat Biddit steeds meer gesmaakt wordt door kopers en verkopers van vastgoed. Ook in coronatijden is Biddit een bijzonder gebruiksvriendelijk platform waar duidelijk nood aan is. In 2021 waren er per verkoop gemiddeld 9 bieders die samen gemiddeld 60 biedingen uitbrachten.”

Elk bod is bindend!
De online verkoop is bijzonder transparant: elk bod dat wordt uitgebracht is zichtbaar voor iedereen die Biddit.be bezoekt. Je kan uiteraard niet achterhalen wie de andere bieders zijn. Potentiële kopers kunnen in alle discretie op een of meerdere panden bieden, zonder dat de verkoper en de andere bieders hun identiteit kennen. Enkel de notaris die de verkoop organiseert, weet wie biedt. De verkoper kan er dan weer op rekenen dat de biedingen niet vrijblijvend zijn: elk bod is immers bindend.
Jan Sap: “Wie biedt moet er dus wel zeker van zijn dat hij de geboden prijs kan betalen. Vooraf aankloppen bij banken om zich te informeren over een lening, is een absolute must.”

Wat zijn de voordelen voor de koper?
Bieden kan in alle rust via een laptop, tablet of smartphone, waar de kandidaat-koper zich ook bevindt. Het ganse biedingsproces gebeurt onder begeleiding van een notaris. De voorwaarden van elke verkoop staan op Biddit.be, maar uiteraard kunnen kopers voor bijkomende info steeds terecht bij het notariskantoor dat de verkoop organiseert.
Een woning kopen via Biddit verloopt snel: er moet geen compromis worden getekend en de koper hoeft geen drie tot vier maanden te wachten vooraleer hij de notariële koopakte kan tekenen. De koper kan het verkochte pand betrekken van zodra hij de prijs heeft betaald, binnen de 6 weken na de toewijzing.
Naast de prijs, weet de koper op voorhand welke  kosten hij moet betalen. Het gaat om een degressief percentage en dus afhankelijk van de geboden prijs. Een groot deel van die kosten zijn de registratierechten en andere belastingen.

Wat zijn de voordelen voor de verkoper?
De verkoper kan er vanop aan dat hij voor de woning een prijs krijgt die marktconform is. De verkoper is niet verplicht om de woning te verkopen als hij niet de gewenste prijs voor zijn pand krijgt. Hij kan vooraf met de notaris afspreken onder welke minimumprijs de notaris niet mag toewijzen. De notaris bespreekt ook met de verkoper wat de startprijs (de zogenaamde “instelprijs”) bij de biedingen zal zijn.
De verkoper betaalt aan de notaris de kosten van de tekoopstelling. Die kosten zijn afhankelijk van hoeveel publiciteit de verkoper wil laten voeren en hoeveel bezoekdagen hij wenst.  

Bron: Fednot

11 januari 2022

De maatschappij is sterk veranderd. Kinderen wonen niet alleen bij hun ouder, maar vaak ook bij zijn of haar nieuwe partner. We spreken dan van een stiefouder of een ‘plusouder’. Plusouders hebben geen rechtstreekse verplichting om de pluskinderen te onderhouden, maar er zijn op dat vlak toch een aantal aandachtspunten.

Meebetalen voor de opvoeding?

De voetballessen, de maaltijden thuis, kleren of medische kosten… wonen met kinderen gaat gepaard met een aantal kosten. Een ‘plusouder’ heeft geen rechtstreekse onderhoudsplicht ten aanzien van zijn pluskind. Maar gehuwden hebben wél een plicht om bij te dragen in de lasten van het huwelijk. Voor wettelijk samenwonende partners geldt een gelijkaardige verplichting: zij moeten bijdragen in de lasten van het samenleven. Zolang een stiefkind nog bij zijn ouder inwoont, vallen de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud daarbij. Een stiefouder heeft dus wel degelijk een financiële verplichting, maar deze verplichting vloeit voort uit zijn huwelijk of wettelijke samenwoning.

Assepoester

In een specifiek geval geldt wél een rechtstreekse onderhoudsverplichting ten aanzien van een pluskind. Na het overlijden van de ouder van het kind bestaat in hoofde van de plusouder een plicht tot levensonderhoud van het stiefkind. Maar deze plicht is beperkt tot wat de stiefouder erfde van de ouder of toegekend kreeg via een huwelijkscontract of een schenking. Voor de overlevende partner die wettelijk samenwoonde met de overleden ouder geldt dezelfde verplichting.

Pluskinderen krijgen in zo’n geval dus een persoonlijke vordering ten opzichte van hun plusouder. De ‘assepoesterregel’ zoals dit wel eens wordt genoemd, geldt zowel voor de langstlevende gehuwde partner als voor de langstlevende wettelijk samenwonende partner.

En wat bij een adoptie?

Soms wil een stiefouder verder gaan dan louter onderhouden. Sommige plusouders willen hun pluskind iets nalaten, zelfs al voorziet de wet dat niet. Dat kan op verschillende manieren. De notaris kan de plusouder bijvoorbeeld adviseren en begeleiden bij het schenken of het nalaten via een testament. 

Een andere mogelijkheid is om over te gaan tot een adoptie. De plusouder kan kiezen voor een gewone dan wel een volle adoptie. Met een ‘gewone adoptie’ krijgt het stiefkind eerder een bijkomende afstammingsband, naast de oorspronkelijke afstamming. Het pluskind behoudt de banden met de oorspronkelijke familie. Hij zal nog altijd van hen kunnen erven.

Als gevolg van de adoptie verkrijgt het daarnaast dezelfde rechten in de nalatenschap van de adoptant-plusouder als de andere kinderen. Hetzelfde geldt voor de afstammelingen van het pluskind. Het pluskind zal echter niet erven van de bloedverwanten van zijn adoptant-plusouder.  De gewone adoptie kan zowel bij minderjarige als meerderjarige stiefkinderen.

Minder voorkomend is de volle stiefouderadoptie waarbij de juridische afstammingsband met de andere biologische ouder volledig wordt doorknipt. Het kind wordt bij een volle adoptie volledig gelijkgesteld met de biologische kinderen van de plusouder.  Hij krijgt dezelfde rechten en plichten en kan dus bv. ook erven van de bloedverwanten van zijn plusouder. Let wel, de volle adoptie is enkel toepasselijk op minderjarigen. Is het kind meerderjarig, dan zal enkel de gewone adoptie mogelijk zijn.

Bron: Fednot

 

Virginie DAEMS
Geassocieerd notaris

notaris(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/20.10.00

Virginie DAEMS

Elisabeth LOMMEE
Geassocieerd notaris

notaris(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/20.10.00

Elisabeth LOMMEE

Niels Bourgois
Geassocieerd notaris

notaris(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/20.10.00

Evi BOSCH
Notarieel medewerkster

evi(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/25.07.52

Evi BOSCH

Lisa CLYBOUW
Notarieel medewerkster

lisa(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/70.27.70

Lisa CLYBOUW

Lynn COLPAERT
Notarieel medewerkster

lynn(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/25.07.54

Lynn COLPAERT

Wim DEVRIENDT
Notarieel medewerker

wim(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/25.07.57

Wim DEVRIENDT

Sara HOPPE
Licentiate in de rechten

sara(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/25.07.59

Sara HOPPE

Inge JONCKHEERE
Notarieel medewerkster

inge(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/64.14.88

Inge JONCKHEERE

Stefanie MERCY
Notarieel medewerkster

stefanie(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/25.07.58

Stefanie MERCY

Maarten QUESTIER
Notarieel medewerker

maarten(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/25.07.56

Maarten QUESTIER

Lore Bonheure
Master in de rechten
Master in het notariaat

lore(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/25.07.51

Ellen De Zutter
Notarieel medewerkster

Ellen(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/20.10.00

Thomas Van Gool
Kandidaat-notaris

Thomas(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/64.14.89

Patricia Soete
Licentiate in het notariaat

patricia(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/70.27.71

Rozelien Cosijns
Notarieel medewerkster

rozelien(plaats the 'at' sign hier)scriptum.be
Tel. 050/20.10.00

 
Notarieel jurist- stagiair Notaris 11 januari 2022

Voltijds

Functieomschrijving:

Als notarieel jurist behandel je in eerste instantie dossiers in het volledige spectrum van het notarieel beroep.  Je kan desgewenst ook ingeschakeld worden in een meer gespecialiseerde materie en daar als expert in doorgroeien.

 • Dossiers en  akten opmaken, uitwerken en beheren zowel op het vlak van vastgoed, vennootschapsrecht, fiscaliteit, erfenis planning en andere familiale aangelegenheden.
 • Adviseren en informeren van   klanten en hen begeleiden in hun dossier.
 • Overleg met de notarissen en collega’s rond optimale werkwijzen en het belang van  de klant.
 • Opvolgen van wetgeving,  kennisontwikkeling

Werkomgeving:

We zijn een jong en dynamisch notariskantoor in volle groei.  Vertrouwen en kwaliteitsvolle  dienstverlening staan bij ons voorop. Ons kantoor staat bekend omwille van de hoogstaande service en de hartelijke en familiale sfeer. We werken met een jong team van 15 medewerkers.

Om dit team verder te ondersteunen en de service naar het cliënteel toe te versterken, zoeken we  een Notarieel Jurist.

Wij vragen:

Kennis: - goede juridische achtergrond en bereid die steeds ajour te houden

- Vlot werken met Word en Outlook

- Kennis van Acta Libra is een voordeel

Vaardigheden:

 • Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en organisatie het eigen werk  en zich richten op deadlines en termijnen
 • Zin voor orde, organisatie, punctualiteit en nauwkeurigheid
 • Communicatievaardigheden: informatie kunnen duiden, plaatsen en overbrengen. 
 • Oog hebben voor kwaliteit en optimale dienstverlening in de opmaak en behandeling van  dossiers

Attitudes:

 • Loyauteit, eerlijkheid & discretie
 • Stressbestendigheid & flexibiliteit
 • Collegiale samenwerking
 • Leergierig en leerbereid,  graag kennis delen en ontwikkelen

Wij bieden:

Wij bieden een gevarieerde functie, een aangename werkomgeving met fijne collega’s, een collegiale werksfeer,  goede verloning, uitgebreide mogelijkheid tot volgen van externe opleidingen en bijscholingen  en een  duurzaam loopbaanperspectief met een voltijds of deeltijds contract.

Interesse?

Een van denotarissen zal je graag te woord staan.Zij is daarvoor persoonlijk bereikbaar op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12u en 12u30 op telnr 050/201000.

 • Bekijk de volledige functiebeschrijving op  Indeed ,  de website van het notariskantoor en van het selectiebureau DCRConsulting

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
Office Manager bij Scriptum Notarissen te Zedelgem 30 december 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

Als office manager heb je een aanwezige en ondersteunende rol zowel in de frontoffice als in de back office:

 • Frontoffice taken:
  • Onthaal receptie (inkomende telefoons, deur, wachtzaal)
  • Beheer van de kantooragenda
  • Behandeling van briefwisseling (inkomend & uitgaand)
 • Backoffice taken:
  • Administratieve ondersteuning van de notarissen en dossierbeheerders
  • Beheer tekoopstellingen
  • Klassement dossiers
  • Nazorg in verband met akten (kennisgevingen, opsturen, afschriften, …)
  • Logistieke ondersteuning

Werkomgeving:

We zijn een jong en dynamisch notariskantoor in volle groei.  Vertrouwen en kwaliteitsvolle  dienstverlening staan bij ons voorop. Ons kantoor staat bekend omwille van de hoogstaande service en de hartelijke en familiale sfeer. We werken met een jong team van 15 medewerkers.

Om dit team verder te ondersteunen en de service naar het cliënteel toe te versterken, zoeken we een tweede office manager.

Je werkt in een team van twee collega’s in een kantoor met drie notarissen en een 15-tal medewerkers. Je rapporteert aan de notarissen en werkt ondersteunend voor hen en  de dossierbeheerders.

Wij vragen:

Kennis: Vlot werken met Word en Excell  en zich snel kunnen inwerken in de administratieve applicaties.

Vaardigheden:

 • Plannen en organiseren ;  gemakkelijk kunnen schakelen tussen verschillende opdrachten
 • Toegankelijk  en kwaliteitsvol communiceren  zowel schriftelijk als mondeling,  zowel via mail,  telefoon als in rechtstreeks contact.
 • Administratief vaardig, punctueel en ordelijk
 • Accuraat werken met oog voor detail.

Attitudes:

 • Je bent verantwoordelijk en zelfstandig
 • Je bent vlot, sociaal en werkt graag in team
 • Je bent vriendelijk en flexibel met cliënteel maar ook kordaat indien nodig
 • Je bent eerlijk, loyaal en discreet
 • Je bent stressbestendig

Wij bieden:

Wij bieden een gevarieerde functie, een aangename werkomgeving met fijne collega’s, een collegiale werksfeer,  goede verloning en een  duurzaam loopbaanperspectief met een voltijds of deeltijds contract.

Interesse?

Een van denotarissen zal je graag te woord staan.Zij is daarvoor persoonlijk bereikbaar op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13u en 13u30 op telnr 050/201000.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

Notarieel jurist- stagiair Notaris

11 januari 2022

Voltijds

Functieomschrijving:

Als notarieel jurist behandel je in eerste instantie dossiers in het volledige spectrum van het notarieel beroep.  Je kan desgewenst ook ingeschakeld worden in een meer gespecialiseerde materie en daar als expert in doorgroeien.

 • Dossiers en  akten opmaken, uitwerken en beheren zowel op het vlak van vastgoed, vennootschapsrecht, fiscaliteit, erfenis planning en andere familiale aangelegenheden.
 • Adviseren en informeren van   klanten en hen begeleiden in hun dossier.
 • Overleg met de notarissen en collega’s rond optimale werkwijzen en het belang van  de klant.
 • Opvolgen van wetgeving,  kennisontwikkeling

Werkomgeving:

We zijn een jong en dynamisch notariskantoor in volle groei.  Vertrouwen en kwaliteitsvolle  dienstverlening staan bij ons voorop. Ons kantoor staat bekend omwille van de hoogstaande service en de hartelijke en familiale sfeer. We werken met een jong team van 15 medewerkers.

Om dit team verder te ondersteunen en de service naar het cliënteel toe te versterken, zoeken we  een Notarieel Jurist.

Wij vragen:

Kennis: - goede juridische achtergrond en bereid die steeds ajour te houden

- Vlot werken met Word en Outlook

- Kennis van Acta Libra is een voordeel

Vaardigheden:

 • Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en organisatie het eigen werk  en zich richten op deadlines en termijnen
 • Zin voor orde, organisatie, punctualiteit en nauwkeurigheid
 • Communicatievaardigheden: informatie kunnen duiden, plaatsen en overbrengen. 
 • Oog hebben voor kwaliteit en optimale dienstverlening in de opmaak en behandeling van  dossiers

Attitudes:

 • Loyauteit, eerlijkheid & discretie
 • Stressbestendigheid & flexibiliteit
 • Collegiale samenwerking
 • Leergierig en leerbereid,  graag kennis delen en ontwikkelen

Wij bieden:

Wij bieden een gevarieerde functie, een aangename werkomgeving met fijne collega’s, een collegiale werksfeer,  goede verloning, uitgebreide mogelijkheid tot volgen van externe opleidingen en bijscholingen  en een  duurzaam loopbaanperspectief met een voltijds of deeltijds contract.

Interesse?

Een van denotarissen zal je graag te woord staan.Zij is daarvoor persoonlijk bereikbaar op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12u en 12u30 op telnr 050/201000.

 • Bekijk de volledige functiebeschrijving op  Indeed ,  de website van het notariskantoor en van het selectiebureau DCRConsulting

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken

Office Manager bij Scriptum Notarissen te Zedelgem

30 december 2021

Voltijds

Functieomschrijving:

Als office manager heb je een aanwezige en ondersteunende rol zowel in de frontoffice als in de back office:

 • Frontoffice taken:
  • Onthaal receptie (inkomende telefoons, deur, wachtzaal)
  • Beheer van de kantooragenda
  • Behandeling van briefwisseling (inkomend & uitgaand)
 • Backoffice taken:
  • Administratieve ondersteuning van de notarissen en dossierbeheerders
  • Beheer tekoopstellingen
  • Klassement dossiers
  • Nazorg in verband met akten (kennisgevingen, opsturen, afschriften, …)
  • Logistieke ondersteuning

Werkomgeving:

We zijn een jong en dynamisch notariskantoor in volle groei.  Vertrouwen en kwaliteitsvolle  dienstverlening staan bij ons voorop. Ons kantoor staat bekend omwille van de hoogstaande service en de hartelijke en familiale sfeer. We werken met een jong team van 15 medewerkers.

Om dit team verder te ondersteunen en de service naar het cliënteel toe te versterken, zoeken we een tweede office manager.

Je werkt in een team van twee collega’s in een kantoor met drie notarissen en een 15-tal medewerkers. Je rapporteert aan de notarissen en werkt ondersteunend voor hen en  de dossierbeheerders.

Wij vragen:

Kennis: Vlot werken met Word en Excell  en zich snel kunnen inwerken in de administratieve applicaties.

Vaardigheden:

 • Plannen en organiseren ;  gemakkelijk kunnen schakelen tussen verschillende opdrachten
 • Toegankelijk  en kwaliteitsvol communiceren  zowel schriftelijk als mondeling,  zowel via mail,  telefoon als in rechtstreeks contact.
 • Administratief vaardig, punctueel en ordelijk
 • Accuraat werken met oog voor detail.

Attitudes:

 • Je bent verantwoordelijk en zelfstandig
 • Je bent vlot, sociaal en werkt graag in team
 • Je bent vriendelijk en flexibel met cliënteel maar ook kordaat indien nodig
 • Je bent eerlijk, loyaal en discreet
 • Je bent stressbestendig

Wij bieden:

Wij bieden een gevarieerde functie, een aangename werkomgeving met fijne collega’s, een collegiale werksfeer,  goede verloning en een  duurzaam loopbaanperspectief met een voltijds of deeltijds contract.

Interesse?

Een van denotarissen zal je graag te woord staan.Zij is daarvoor persoonlijk bereikbaar op maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13u en 13u30 op telnr 050/201000.

Indien u solliciteert bij ons zal uw CV en motivatiebrief, die onder andere identificatiegegevens, gegevens betreffende het beroep en academisch curriculum/ studies bevatten, in onze databank 3 jaar bijgehouden worden om redenen van gerechtvaardigd belang. We kunnen gedurende deze termijn dan immers contact met u opnemen voor een nieuwe job opportuniteit binnen onze instellingen. Deze gegevens zullen niet uitgewisseld worden met derden, tenzij omwille van een wettelijke verplichting. U kan steeds alle rechten uitoefenen opgenomen in de GDPR met name, recht op inzage en informatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op rectificatie, recht op bezwaar en recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende overheid, door onze functionaris van gegevensbescherming te contacteren via info@privanot.be. Wij zien erop toe dat al uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 Afdrukken
 

Immo

Uit de hand verkoop € 297.000

Huis
Groenestraat 38
8210 Zedelgem

     
loader
 

LOMMEE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN

Torhoutsesteenweg 80
8210 Zedelgem
Tel. (050) 20.90.45 / (050) 20.10.00
Fax. (050) 20.84.03

 

Verlofperiodes